Topmenu

Jaarverslag 2017-2018

Kort verslag van de activiteiten in clubjaar 2017 – 2018, eindigend op 30 juni 2018.

In het verslagjaar waren de totale baten € 10.594,= terwijl de lasten € 13.450,= bedroegen. Aan het einde van het verslagjaar resteerde een reserve van € 15.512,=.

De belangrijkste projecten die we dit jaar ondersteunden waren de volgende:

  • Het Wereldfeest van de Dr. Ir. C. Lelyschool op 23 september 2017 waar de multiculturele achtergrond en diversiteit van leerlingen en de ouders werden getoond met spelen en lokale gerechten en specialiteiten.  De kosten van een opblaasbaar spelkussen, alle boodschappen voor de ‘wereldkeukens’ en een grote tent op het speelplein zijn door individuele Rotarians gesponsord.
  • Op donderdag 2 november werd met de jaarlijkse wijnproeverij, traditiegetrouw bij Mijn Hemel  van Gerard Wouterson, een bedrag opgehaald van € 1.939,= dat bestemd werd voor het ‘ingroenen’ van het doolhof van de Erfgooiersspeeltuin in Hilversum-Noord. Het uiteindelijke resultaat van de aanplant hebben we tijdens de clubavond ter plaatse op 7 juni 2018 kunnen bewonderen.
  • Aan het Groot Clubserviceproject voor de Dr Ir C. Lelyschool werd door de Community Service commissie veel aandacht besteed met zowel ‘handen uit de mouwen’ als met ondersteunend materialen. Met drie verschillende doe-projecten op locatie in de Bouw (oktober), in de Gezondheidszorg (maart) en tijdens de Kunst & Cultuurweek (juni) maakten de leerlingen kennis met de diverse beroepen en mogelijkheden binnen deze vakgebieden.
  • Nieuw was dit jaar de zogenaamde Goede-Doelen-Wedstrijd waarvoor, met een oproep in de lokale media, lokale goede doelen organisaties werden gevraagd zich te melden voor sponsoring. In totaal ontvingen we 25 verzoeken voor een bijdrage en daaruit werden drie doelen gekozen die een cheque ontvingen van resp. 2x € 1.000,= en de winnaar € 1.500,=.  Het betrof De Sociëteit van Toen, een Sportdag van de Mozarthof en de Klimopschool (bijzonder onderwijs) en twee nieuwe goals voor de handballertjes van HSV Wasmeer.
  • Ook de sponsorloop “Wandelen voor Water” op 22 maart was met de deelname van drie  basisscholen weer een succes. De blauwe rugzakjes voor de deelnemende leerlingen werden door de club betaald en daarnaast  konden we SIMAVI met de opbrengst € 3.750  schenken voor het met D1570 gekozen WASH drinkwater- en sanitatieproject voor scholen in Oeganda.
  • Verder werd een bedrag van € 500,= geschonken aan de bestrating van het nieuwe konijnen-verblijf van Dierenasiel Crailoo.
  • Als gebruikelijk schonken we als club € 2.000 aan de Rotary Foundation.

Naast geldelijke ondersteuning is voor de club vooral de inzet en bijdragen van clubleden in natura aan de lokale gemeenschap van belang. Deze kwam vooral tot uiting in de organisatie van het Groot Serviceproject met de Dr Lelyschool, de begeleiding van Wandelen voor Water, de begeleiding van het Wereldfeest en de organisatie en sponsoring van de Santarun op 17 december met drie andere Hilversumse Rotaryclubs. Met de opbrengst van de Santarun werden de Nierstichting en de openbare STIP-scholen in Hilversum gesteund.

Uiteindelijk was het een clubjaar waarin met name de lokale Hilversumse gemeenschap werd ondersteund met diverse zichtbare initiatieven en projecten. Maar ook was er weer oog voor het helpen van de medemens in de zich ontwikkelende landen.

Namens het bestuur van Stichting Community Service Rotary Club Hilversum,
Esther Booms, Voorzitter.