Topmenu

Kinderboeken-week Dr. Lelyschool

Kinderboekenweek met aangepaste excursies Dr. Lelyschool

De nieuwe directeur Jeldau Veenstra van de Lelyschool informeerde bij ons naar mogelijke ondersteuning van de Kinderboekenweek (KBW) met het thema “…. En toen?” waarbij geschiedenis centraal stond. Aan de hand van een aantal boek- en uitwerkingssuggesties werd er al snel enthousiast gereageerd en hebben we 4 kinderboeken gesponsord die als leidraad voor de KBW zijn gebruikt.
Ook zorgden we voor een bezoek van schrijfster Erna Gianotten die enthousiast over haar beroep en boekenpromotie met alle groepen heeft gesproken en de kinderen enorm wist te boeien met haar levensverhaal en schrijversvak. Op haar beurt was Erna zelf weer onder de indruk van de aandacht en motivatie van  de kinderen….
Verder gaf Kees van Aggelen (oud onderwijzer en lid van de Historische Kring Albertus Perk) voor de onderbouw een spreekbeurt over zwerfkeien door Hilversum. Dit sloot namelijk heel mooi aan bij de titel “De steen en de tijd. Een reis van 150.000 jaar geleden en nu”, over de belevenissen van een zwerfkei door de eeuwen heen. Voor de kinderen werd daarnaast door ons een speurwandeltocht naar de zwerfkeien bij De Zanderij gemaakt.
Voor de groepen 7 en 8 organiseerden we het transport en excursie naar de Pyramide van Austerlitz, passend bij het boek “Napoleon de kleine Corsicaan”. Bij de Pyramide kregen zij onder leiding van een gids een stuk vaderlandse geschiedenis mee waardoor ze nu weten waardoor o.a. de liter, meter en onze achternamen zijn ontstaan. De beklimming van de Pyramide en de afsluiting in de speeltuin zullen een onuitwisbare herinnering voor de leerlingen zijn.

Met het inzetten van ons netwerk en het bundelen van de kennis en kunde binnen de club, hebben we opnieuw kunnen zorgen voor waardevolle ondersteuning bij de Lely. Een serviceproject dat 3 jaar geleden is gestart in het kader van “kennisverbreding en beroepsorientatie” voor de leerlingen, is inmiddels uitgegroeid naar langdurige samenwerking en verbinding tussen de school en onze club.

Op de Facebook pagina van de Lelyschool werd een kort verslag geplaatst waaruit het enthousiasme spreekt over de leerzame week.

Daar doen we het allemaal graag voor!

Zie hier Facebook pagina    Facebook