Topmenu

Sticht. Community Service

Stichting Community Service Rotary Club Hilversum

Handelsregisternummer / RSIN: 009696374

Bankrek.nr. NL24ABNA0408045663 t.n.v St. Community Service

Email: communityservicecommissie@rotaryhilversum.nl

Doelstelling

Het bijdragen tot de verwezenlijking van het service-ideaal in de Rotary-beweging, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

Beleidsplan / Leidraad voor de sponsoring

  1. We zoeken naar projecten vanuit de doelen die we als Rotary nastreven. Daarnaast houden we ruimte om bij te dragen aan calamiteiten en onverwachte vragen. Omdat we in de Hilversumse samenleving zijn verankerd, kennen we de projecten die zich aandienen vaak al wel.
  2. De te sponsoren activiteiten vormen een mix van lokale projecten en projecten ver weg. Bij “ver weg” is er altijd een persoonlijke relatie met de hulpvrager.
  3. Doel is om met onze bijdrage een vliegwieleffect te bereiken en dan uit te stappen. Daarom worden projecten in principe eenmalig ondersteund. Indien verlenging na een jaar wenselijk is, betreft dit een expliciet te nemen besluit door de Vereniging Rotaryclub Hilversum.
  4. De steun is niet bedoeld om tot inkomen te leiden bij personen die bij het doel betrokken zijn. We hebben een voorkeur voor bijdragen van blijvende betekenis.
  5. Bijdragen in natura zijn belangrijk. Dit geeft een onderlinge band, meer voldoening en een goede uitstraling. Dit betekent dat we van elk lid mogen verwachten dat het zo af een toe bijdraagt aan een natura-activiteit.

 Bestuurssamenstelling

K. van Kampen- voorzitter
J. Zwagemaker – penningmeester

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning of onkostenvergoeding.

 Balans, staat van baten en lasten

Zie betreffende documenten op deze website onder Jaarverslag.