Topmenu

Rotaryclub Hilversum

Rotaryclub Hilversum is een lokale serviceclub met de respectabele leeftijd van ruim 90 jaar en is opgericht op 31-5-1928 met internationaal clubnummer 2943; het is hiermede de oudste club van het Gooi. Onze club heeft de enige Nederlandse Rotary International President, de heer dr. Sput C.P.H. Teenstra ‘geleverd’ en heeft aan de wieg gestaan van een groot aantal clubs in de omgeving tot aan Almere toe.
Hiermee wil niet gezegd zijn dat de huidige leden het gerechtvaardigd vinden om op de lauweren te rusten. In tegendeel. Men voelt zich verplicht de traditie van de club hoog te houden en de doelstellingen van Rotary verder uit de dragen. Dat doet onmiddellijk de vraag rijzen wat de doelstellingen zijn.

Die worden gevangen in de four avenues:

1. Clubservice
Dit zijn alle activiteiten die in de club de vriendschap tussen de leden bevorderen.

2. Vocational service

Dit betreft het verbeteren van het functioneren van een lid in zijn ambt, beroep of andere activiteiten. Met name kan hierbij worden gedacht aan integer handelen in het maatschappelijk functioneren.

   3 Community service
Dit zijn de inspanningen die een club verricht om projecten mogelijk te maken. Op deze website wordt daar ook verslag van gedaan bij de evenementen.

4. International service
Uitgangspunt is hierbij dat veel leed kan worden voorkomen als de mensen elkaar wat beter kenden. Instrumenten waarmee dit bereikt wordt zijn de deelneming in de Rotary Foundation, world communication en jeugduitwisseling. Bij dit laatste kan worden gedacht aan het verzorgen van uitwisseling van jongeren die een jaar hun opleiding volgen in een ander land. Dit mogen overigens nadrukkelijk geen (klein)kinderen van Rotarians zijn.

Ook kennen we de Group Study Exchange. Hier betreft het jonge mensen die reeds in een beroep werken maar die in staat gesteld worden een aantal weken in een ander landbraunsschweig.jpg in contact te komen met een andere cultuur, maar ook met mensen die in dat land in hun beroep werkzaam zijn. Enkele jaren geleden ontving de R.C. Hilversum een aantal jongeren uit Mumbai(India).

Tevens kent onze club een zusterclubs in het buitenland. Met RC Braunschweig (Duitsland) vinden regelmatig uitwisselingen plaats.

Rotary International
Uit de gebruikte terminologie zal duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met een internationaal opererende organisatie. Rotary stamt uit de Verenigde Staten waar Paul Harris ruim honderd jaar geleden het moreel verval in het bedrijfsleven waarnam. Hij haalde een aantal mensen bij elkaar die om beurten bij elkaar vergaderden. Vandaar de naam Rotary.
Hoewel reeds een eeuw oud weet Rotary zichzelf steeds aan te passen aan de eisen van de tijd.