Topmenu

Contact &Info

 

secretariaat:

Acaciapark 104

1213 LE HILVERSUM

secretaris@rotaryhilversum.nl

Bijeenkomsten:

Deze vinden in de regel plaats op donderdagavond van 18.00-20.00 uur

Sociëteit “De Unie”

’s Gravelandseweg 57

1217 EH Hilversum

Tel. 035-6248252

(In de maanden juli en augustus is er sprake

van een (wisselend) zomerprogramma.)

Mocht u ons willen bezoeken dan raden wij u aan
tevoren contact op te nemen met ons secretariaat

Bankrekeningnummers:

NL19INGB0000641236 t.n.v. Rotary Club Hilversum

NL24ABNA0408045663 t.n.v St. Community Service

Rotary Club Hilversum is lid van:

Rotary Nederland

www.rotary.nl

(district 1570 nr.110)

webmaster@rotaryhilversum.nl