Topmenu

Gezondheids-centrum

klik op foto voor diavoorstelling

Bedrijfsbezoek Eedenburgh.


Donderdag 15 maart brachten alle klassen van de Dr Lelyschool een door onze club georganiseerd bezoek aan het Gezondheidscentrum De Eedenburgh, waar zij kennis maakten met diverse beroepen binnen de gezondheidszorg: een rondleiding door de apotheek, een afspraak met de huisarts en ter afsluiting een bezoek aan de fysiotherapeut. Voorafgaand werd op school met de kinderen allerlei woorden geoefend die binnen de gezondheidszorg gebruikelijk zijn. Tijdens de rondleiding in het centrum werd uiteraard ook aandacht besteed aan de apothekers- en doktersassistentes en praktijkondersteuners.
De leerlingen genoten zichtbaar en vooral het interactieve deel met keel-onderzoek bij de huisarts en de verschillende knie-oefeningen bij de fysio, vielen zichtbaar in de smaak. Aanvullend werd op zaterdag 17 maart met ruim 20 leerlingen van de Lely en hun ouders onder begeleiding van onze club de Open Dag van het Tergooi Ziekenhuis bezocht.

Dit was ons 2e bedrijfsbezoek in het kader van “talentenontwikkeling en beroepsoriëntatie” als onderdeel van ons Groot Serviceproject. Een 3e bezoek later dit schooljaar staat nog in de planning.
Ook voor onszelf is het genieten om met een grote diversiteit aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar de beroepswereld te verkennen en te zien hoe wij alle classificaties binnen onze club kunnen benutten bij dit project.

Met dank aan onze clubleden Jaap vd Horst (huisarts), Ellen Arends (fysiotherapeut) en Pieter Laboyrie (neuroloog) die dit bedrijfsbezoek “Medical” mogelijk maakten en voor de rondleidingen met toelichting hebben gezorgd.