Topmenu

JAARVERSLAG 2015-2016

Kort verslag van de activiteiten in clubjaar 2015 – 2016, eindigend op 30 juni 2016.

In het verslagjaar bedroegen de totale baten € 12.343 terwijl de lasten circa €11.507 bedroegen. Aan het einde van het verslagjaar resteerde een reserve van € 18.773.

 De belangrijkste doelen waren de volgende:

  • Een groot succes was “Wandelen voor Water”. We konden SIMAVI € 5330 schenken omdat deze grote sponsorloop met kinderen van Hilversumse basisscholen bijna € 4300 euro aan sponsorgeld opleverde. Het geld dat met Wandelen voor Water bij elkaar gelopen wordt, gaat naar drinkwater- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden
  • Als gebruikelijk schonken we als club € 2000 aan de Rotary Foundation
  • De opbrengst van de jaarlijkse Wijnproeverij, ruim € 1800 hebben we bestemd voor de vluchtelingenopvang in Crailo en voor restauratie van de tuinmuur van Pinetum Blijdenstein
  • Aan de uitwisseling met ons “jaarkind” uit de VS hebben we € 1935 bijgedragen.
  • Andere doelen die we sponsorden waren vooral lokaal van aard: Zo droegen we bij aan de Young Conductors Award en aan het monument voor de slachtoffers van de MH17.

Naast geldelijke ondersteuning hechten we veel waarde aan een bijdrage in natura aan de lokale gemeenschap. Deze kwam onder andere tot uiting in de organisatie en begeleiding van Wandelen voor Water, aan een aantal activiteiten voor en met in Crailo gehuisveste vluchtelingen en in de organisatie en sponsoring van de lunch voor de Nationaal Aangepast Roeien-dag die werd georganiseerd door Roeivereniging Tromp.

Per saldo was er sprake van een jaar waarin de lokale Hilversumse gemeenschap werd ondersteund, maar er ook oog was voor het helpen van de medemens in de zich ontwikkelende landen.

Namens het bestuur van Stichting Community Service Rotary Club Hilversum,

Jaap van Dam, Voorzitter.