Topmenu

Jaarverslag 2014-2015

Kort verslag van de activiteiten in clubjaar 2014 – 2015, eindigend op 30 juni 2015.

In het verslagjaar bedroegen de totale baten bijna € 11.000 terwijl de lasten circa €22.000 bedroegen. Dit was in lijn met de wens van het bestuur van de Vereniging Rotary Club Hilversum om de in de afgelopen jaren gestegen reserves te benutten voor relevante doelen.  Aan het einde van het verslagjaar resteerde een reserve van circa € 18.000.

 De belangrijkste doelen waren de volgende:

  • Als gebruikelijk schonken we als club € 2000 aan de Rotary Foundation
  • In verband met de aardbeving in Nepal (april 2015) konden we mede dankzij genereuze bijdragen van leden 3 shelterboxen schenken
  • Aan de Stichting Vrienden van Tergooi schonken we € 3000 om een mooi wolkenplafond te kunnen realiseren in het Ziekenhuis.
  • De opbrengst van de jaarlijkse Wijnproeverij hebben we bestemd voor de restauratie van de tuinmuur van Pinetum Blijdenstein.
  • Aan de Stichting Muziekids schonken we de verlichting voor de nieuwe studio voor kinderen die opgenomen zijn in “Heideheuvel”  in Hilversum.
  • Aan Wandelen voor Water konden we € 2180 geven mede dankzij het wandelen met water van kinderen uit de hoogste groep van Hilversumse Basisscholen. Het geld dat met Wandelen voor Water bij elkaar gelopen wordt, gaat naar drinkwater- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden.
  • Andere doelen die we sponsorden waren Viore (Inloopcentrum voor mensen met kanker en hun naasten), Rondje35 (cultuurfestival in het centrum van Hilversum), Bidaya (hulp aan kwetsbare, vooral Marokkaanse gezinnen) en nog een aantal kleinere bestemmingen.

Per saldo was er sprake van een jaar waarin met name de lokale Hilversumse gemeenschap werd ondersteund, maar er ook oog was voor het helpen van de medemens in de zich ontwikkelende landen en het lenigen van acute nood als gevolg van natuurrampen.

Namens het bestuur van Stichting Community Service Rotary Club Hilversum,

Jaap van Dam,
Voorzitter.