Topmenu

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag Community Service 2013-2014

Dit Rotaryjaar werd door het verenigingsbestuur de opdracht meegegeven weer vooral mooie lokale projecten en “iets met water” te zoeken. Dit viel niet mee, maar zie hier onze resultaten.

In het vorige Rotaryjaar heeft Paolo een benefiet concert gegeven waardoor de gehele opbrengst €  3316,00 op 19 september kon worden overgedragen aan het Goois Jeugdorkest.

Eén door de Sociale Dienst geselecteerde Hilversumse jongen is bezocht door Frank. Wat heeft deze jongen een vakantie verdiend! Hij gaat in juli 2014  op onze kosten op vakantie naar het Rotary Vlielandkamp. Onze club gaf hiervoor € 900,00, wat genoeg is voor twee kandidaten, maar één kandidate haakte na een aanvankelijk akkoord af wegens mogelijke heimwee. Het extra geld hebben we geschonken aan de organisatie van het kamp.

Vele Rotarische handen hebben op 20 oktober geholpen bij activiteiten voor Natuurmonumenten onder leiding van Antoinette

Dit jaar is het oudste Hilversumse kerkhof ‘t Hof op 7 december door vele Rotarians van de Hilversumse clubs onder leiding van Huib weer ontdaan van alle bladeren.

Onze watercommissaris Leen heeft samen met Esther en Rens de sponsorloop Wandelen met water opgepakt. Dit jaar is een voorbereidingsjaar, maar volgend jaar zullen we in de benen moeten. De opbrengst is bestemd voor Rotary waterprojecten.

Het project Lovina is door onze club eerder gesteund. Nu hebben we € 500,00 bijgedragen voor de aanschaf stenen na een bezoek van Conchita de Jong.

Voor het project Viore hebben de sportiefste Rotarians onder leiding van Toon op 14 november maar liefst  € 1.865,00 bij elkaar geschaatst.

De opbrengst van de traditionele wijnproeverij was dit jaar op 20 november met een beetje bijpassen uit de pot €  2.500,00. Gerard Wouterson van Mijn Hemel heeft deze avond weer voortreffelijk verzorgd maar het was jammer dat er te weinig animo was van onze club.  De opbrengst werd dit jaar geschonken aan Stichting Livada, die een Roemeens weeshuis helpen door zelf alle benodigdheden aan te schaffen en de goederen zelf te brengen.

Ook dit jaar hebben we onder leiding van Pieter op 20 mei met een man of acht rolstoelen geduwd ten bate van de avondwandeling met bewoners van Gooizicht. Het werd een gezellige zonnige avond.

De beursvloer werd gelukkig weer nieuw leven ingeblazen door een Hilversumse club Hilversum Verbonden. Van onze ervaring als matchmakers, voorheen hoekmannen genoemd, werd gretig gebruik gemaakt. Velen Rotarians waren als vrijwilliger met een strohoed op in touw. De opbrengst van de beursvloer is becijferd op ruim          €  36.000,00

De jaarlijkse afdracht aan de Rotary Foundation, waardoor interessante matching grands zijn te verkrijgen hebben we geprolongeerd; €  2.000,00

De jaarlijkse afdracht van €  500,00 naar Rotary Doctors is eveneens goedgekeurd.

Dit jaar werd de samenwerking tussen de drie Hilversumse Rotaryclubs bezegeld door de oprichting van Stichting Heel Hilversum Helpt. Het startende bestuur wordt gevormd door de nu zittende CS voorzitters van de drie clubs. Vanuit onze CS commissie hebben Pieter, Marjolein en Frank bij vele vergaderingen aangeschoven en de club heeft naast de verkochte diners interessante veilingkavels geleverd. Er werd besloten om dit jaar fondsen te werven voor de Hilversumse Stichting Kansarme Kinderen Indonesië. Een gala avond op 24 mei in de burgerzaal van het gemeentehuis zorgde voor een opbrengst van ruim € 33.000,00 !

Al met al een geslaagd jaar.

Frank.