Topmenu

Activiteiten 2021-2022

Kegelbijeenkomst 30 september in De Unie

Helaas kunnen i.v.m. de upgrade van onze website tijdelijk geen diashows getoond worden.

Tekst staat onder de foto’s

André stuurde een mailtje. Pascale had van de gezellige bijeenkomst op de vijfde donderdag van september een groot aantal foto’s geschoten. En of ik er even een stukkie bij wilde schrijven. Daar had ik eigenlijk geen zin in maar André, de machinist van onze club, kan ik moeilijk iets weigeren.  Waarom had ik er geen zin in terwijl schrijven mijn lust en leven is? Dat leg ik aan het eind wel uit.

De volgende ochtend ging om half zeven de wekker. Ik had namelijk een digitale brief ontvangen waarin ik gesommeerd werd om om 8.15 uur bij het Vaatlab te verschijnen. Als stamgast van Tergooi MC maak ik alle wijzigingen mee. Een half jaar geleden  mochten er geen brieven over het internet gestuurd worden. Nu gaat alles over het net. Zo ook mijn uitnodiging waar veel tekst op stond over de coronamaatregelen  en de papieren die ik mee moest brengen. Volgzaam als ik ben had ik aan al die opdrachten voldaan. In het Vaatlab werd ik ontvangen door een verpleegkundige van een vertrouwenwekkende rijpheid. Zij vroeg me of ik wel nuchter was. Dat was ik niet. Dat had ik kunnen weten dat ik voor nadere informatie moest kijken op de website.  Ik werd heen gezonden. Op 21/10 een tweede kans. Thuisgekomen heb ik het eens grondig uitgezocht. In de brief stond dit zinnetje:

“Ter voorbereiding op uw afspraak is het belangrijk dat u de informatiefolder leest. Deze kunt u terug vinden op Mijn Tergooi”.

Als je dit aanklikte kreeg je de website van Tergooi. Als je heel diep groef kwam je een lijst brochures tegen. Honderden van alle ziektes en kwalen die ze behandelen.  Maar aangezien mij nergens was verteld wat ik moest ondergaan wist ik niet wat op mij van toepassing was. Dat bleek iets als een duplex darmvaatscan te zijn. Dat verzin je niet zo maar zelf. Ik heb een puntig wel onderbouwd  mailtje naar de afdeling gestuurd. De rijpere verpleegkundige reageerde per kerende post. Ze begreep me volkomen. Ze zou het management verwittigen.

Voor het eerst in tijden stond mijn p.c. weer in oorlogsstand. En vloeide er bij Kok adrenaline. Het gaat alweer met me. Dinsdag gaat er weer een filmploeg naar binnen. Zou eerst op de 11e zijn maar dat werd uitgevoerd door dr. Mulder. Toen ik daarover mijn bevreemding uitsprak tegenover “mijn “specialist dr. Jansen sprong die onmiddellijk op de ketting. Hij doet de ingreep nu op de 5e . Eerder vertelde hij me dat hij nog een idee had om bepaalde bloedvaten,  die verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de frequente bloedingen waar ik aan lijd, dicht te schroeien. Ik kan hem dag en nacht bellen maar ik wacht toch tot maandag om hem te vragen of het niet aan te raden is dat ik preventief antibiotica krijg. Bij zijn eerste cystoscopie op 6 juli vorig jaar kreeg ik die niet en lag zes dagen later op het IC met een levensbedreigende sepsis.

Een mens heeft wat aan zijn hoofd. En niks anders dan malligheid zei mij grootmoeder.

Huizen 2/10/2021
HENK KOK